Tania reklama w internecie dla firm.
| Billboard reklamowy | Spis firm | Regulamin | Opis | Kontakt
Darmowa reklama w internecie, niskie ceny.
Billboardy reklamowe to tania i skuteczna reklama
internetowa dla firm. Prezentacja firmy w sieci.

Szczegółowy opis funkcjonowania boksów reklamowych


Podział boksów
Billboard reklamowy jest podzielony na 3 główne bloki, A, B, C.
Każda grupa bloków może posiadć inną wartość reklamową.Zasady zamieszczania reklam w boksach:
  1. Grupa "A":
    W grupie "A" znajduje się 20 boksów, są tylko płatne w/g cennika podanego przy każdym z boksów.
  2. Grupa "B":
    W grupie "B" znajduje się 40 boksów, są darmowe i płatne, darmowe zamieszczenie musi być zgodne z regulamine, płatne zgłoszenie jest w/g cennika podanego przy każdym z boksów.
  3. Grupa "C":
    W grupie "C" znajduje się 20 boksów, są darmowe i płatne, darmowe zamieszczenie musi być zgodne z regulamine, płatne zgłoszenie jest w/g cennika podanego przy każdym z boksów.
Billboard reklamowy | Spis firm | Regulamin | Opis systemu | Kontakt | Google+
Reklama internetowa. Billboardy reklamowe dla firm.
© 2004-2010 bbSoft WebDesign. - System (br) - ver 1.315